O VEGUCATION

Co je Vegucation?

Hlavním cílem Vegucation je vyvinout a odstartovat výuku vegetariánského vaření v rámci odborného vzdělávání v oblasti gastronomie.

foto

Vegucation odpovídá na hlavní evropské zájmy, a to následujícím:

  1. umožňuje vyučujícím se kuchařům rozvinout nové gastronomické znalosti a odpovídat tak na požadavky moderní, udržitelné gastronomie
  2. vyvíjí podklady a materiály pro rozvoj odborných znalostí
  3. poskytuje odpovídající vyškolení lektorům (čtyři třídenní kurzy pro celkový počet 60 účastníků)
  4. aplikuje oblast zájmu (vegetariánské vaření) do celého učebního plánu a výukových materiálů (inovace ve srovnání s tradičním odborným vzděláváním)
  5. provádí prvotní celoevropskou analýzu existujících výukových materiálů a technik, stavu evropské struktury komor a odborných škol a následných možností využití, a to jak spoluprací s odborníky a konzultanty uvnitř a mimo konsorcium, tak také analýzou potřeb odborných škol v oblasti rostlinné stravy prostřednictvím online dotazníků
  6. provede šest pilotních verzí
  7. provádí průzkum měřítek pro evaluaci a certifikaci ECVET
  8. institucionalizuje kurzy v souladu s národními a evropskými požadavky pro certifikaci
  9. připravuje komercionalizaci dálkových kurzů v pokračujícím odborném vzdělávání z důvodu udržitelnosti výsledků projektu
  10. rozvíjí a posiluje spolupráci mezi členy konsorcia a rozšiřuje ji o nové možnosti spolupráce napříč sektory.

 

Vegucation zaplňuje mezeru mezi požadavky trhu práce a výukou odborných znalostí a dovedností, a to vyvinutím speciálních dovedností pro novou celoevropskou pracovní pozici vegetariánského kuchaře.

 

 

Zdroj fotografie: flickr-pictorial sources