CÍLOVÁ SKUPINA

Projekt je zaměřen na několik různých cílových skupin. V užším záběru cílí na stávající i budoucí zaměstnance v gastronomii a na učitele odborných učilišť a kurzů. V širším záběru se projekt zaměřuje na zákonodárce (certifikace odborné přípravy a výuky) a na komory a sociální partnery (šíření, propagace a komercionalizace).

• šéfkuchaři a kuchaři
• poskytovatelé gastronomických služeb
• studenti, učni
• zákonodárci
• lektoři, učitelé na odborných školách a v kurzech
• další lidé působící v gastronomickém sektoru

target