Doelgroep

Het project richt zich op verschillende doelgroepen. In de eerste plaats richt het zich op (toekomstig) keukenpersoneel en docenten in het basis- en voortgezet beroepsonderwijs. Verder behoren voor de verspreiding en marketing van het project ook beleidsmakers op het gebied van certificering in het onderwijs, gespecialiseerde organisaties en sociale partners tot de doelgroepen.

target