Over ons

Projectgroep Vegucation

Vegucation is een samenwerking tussen vier organisaties die rond vegetarische voeding werken in België, Duitsland, Nederland en Oostenrijk en 4 hotel- en koksscholen in België en Duitsland.

Het consortium bestaat uit:

vebu blase EVA informeert over alles wat met vegetarische voeding te maken heeft. Ze doet dat via haar website, veggieplannen, kooklessen, workshops, het driemaandelijkse EVA Magazine en andere publicaties. EVA is de bedenker van de campagne Donderdag Veggiedag, die mensen verleidt om één dag in de week geen vlees of vis te eten, maar voor lekker veggie te kiezen. EVA telt meer dan 6000 leden en twaalf medewerkers. Meer informatie vind je op www.evavzw.be
vebu blase De Duitse Vegetariërsbond (VEBU) vertegenwoordigt sinds 1892 de belangen van mensen in Duitsland met interesse in een vegetarisch en vleesarm voedingspatroon. Als maatschappelijke organisatie, werkzaam binnen het domein van ecologische en sociale kwesties onderhoudt de VEBU een omvangrijk netwerk van ondernemers, wetenschappers en vertegenwoordigers van diverse politieke stromingen. De VEBU richt zich op de voorlichting van het brede publiek op het gebied van ecologische, gezondheids- en maatschappelijke kwesties door middel van intense mediacampagnes, een grote hoeveelheid informatiemateriaal en internationale samenwerkingsverbanden. Meer informatie is te vinden op  www.vebu.de
vebu blase De Nederlandse Vegetariërsbond (NVB) probeert vleesmindering en plantaardige voeding te promoten door te streven naar meer respect voor de natuur, dieren en het leefmilieu, alsook naar een betere gezondheid. De Vegetariërsbond behartigt de belangen van honderdduizenden vegetariërs en biedt steun aan meer van vier miljoen mensen die zich inspannen om regelmatig vegetarisch te eten. Meer informatie is te vinden op www.vegetariers.nl
vebu blase De Veganistische Vereniging Oostenrijk (VGÖ) is de grootste belangenvereniging voor vegetariërs en veganisten in Oostenrijk. De organisatie is gevestigd in Wenen en functioneert als schakel tussen consumenten, media en economie voor thema’s als veganisme, ecologische kwesties en gezondheid. Ze ondersteunt de huidige trend van een gewetensvolle, vleesarme voedingswijze. Meer informatie is te vinden op www.vegan.at
wemmel Het Belgische KTA Wemmel, deel van Campus Wemmel, is een middelbare school (Europees niveau 4) die tweede- en derdegraadsonderwijs aanbiedt. KTA Wemmel verzorgt opleidingen op het gebied van sport, toerisme en horeca/gastronomie. Meer informatie is te vinden op www.campuswemmel.be
wemmel Syntra West vzw werd opgericht in de provincie West-Vlaanderen in 1960. Elk jaar biedt deze organisatie 3,5 miljoen uur opleiding aan ongeveer 55.000 leerlingen. Syntra West werkt samen met 2000 deeltijdse docenten en heeft 220 medewerkers in dienst. Het beschikt over zes campussen. Meer informatie is te vinden op www.syntrawest.be
wemmel De Duitse Hotelacademie (DHA) organiseert afstandsonderwijs gespecialiseerd in deeltijdse opleidingen voor de horeca. De organisatie biedt een multimediale leeromgeving en officieel erkende schriftelijke cursussen voor een diploma ‘Master of Hotel Management’, kok of dieetkok. Meer informatie is te vinden op www.dha-akademie.de
wemmel Het Centrum voor Gevorderden in de Horeca (Oberstufenzentrum Gastgewerbe), ook bekend als de ‘Brillat-Savarinschool’, werd opgericht in 1999. Met ongeveer 6000 leerlingen en 165 docenten behoort het OSZ tot de grootste onderwijsinstellingen van Duitsland. Meer informatie is te vinden op www.osz-gastgewerbe.de